Linkime, kad graži Velykų šventė įkvėptų naujų idėjų ir suteiktų jėgų naujiems prasmingiems darbams.
Tegul Jus lydi gera nuotaika ir nuoširdus bendravimas!

Jus sveikina Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ administracija