Dėmesio. “Nykštukų” ir “Mes saulės vaikai” infekcijų plitimą ribojantis režimas

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D-505 „Dėl infekcijų plitimą ribojančių režimo taikymo Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ Jungėnų skyriaus jungtinėse ikimokyklinio ir priešmokyklinio „Nykštukų“ ir „Mes saulės vaikai“ grupėse“ Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ Jungėnų skyriaus „Nykštukų“, „Mes saulės vaikai“ nuo 2020-11-27 iki 2020-12-10 įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.