GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS

Su pavasariu, su saule

Ir su laisve Lietuvos,

Sveikinam! Težydi spalvos,

Spalvos mūsų vėliavos.