Kalvarijos savivaldybės mero 2021 m. birželio 9 d. potvarkis Nr. M1-40 (11.1E) “Dėl pretendentų į Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis”