Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas “Mes saulės vaikai” grupėje