Padėka

Padėka už įsitraukimą į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą bei mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą ir sveikatai palankios aplinkos kūrimą.