Šilto ir jaukaus Šv. Kūčių vakaro, džiugių ir linksmų Šv. Kalėdų!

Tegul šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo
Ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus.
Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė.
Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai.

Džiugų Šventų Kalėdų, laimingų Naujųjų metų Jums linki
Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė