Su Šv. Velykomis!

Sveikiname Jus su Šv. Velykomis!

Tegul kartu su pavasariu į Jūsų

Namus ateis ramybė, šiluma ir džiaugsmas.

                            Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė