Labdara ir parama

Kviečiame ugdytinių tėvelius, lopšelio-darželio darbuotojus ir visus, neabejingus lopšelio-darželio gerovei, pasinaudoti proga ir  paremti mūsų įstaigą. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į lopšelio-darželio sąskaitą. Dėkojame už paramą įstaigai, kurią Jūs suteikėte pervesdami 1,2 % pajamų mokesčio sumos praeitais metais. Jūsų pervesti pinigai bus skiriami Jūsų vaikų, ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimui ir įstaigos veiklos programai įgyvendinti, veiklai užtikrinti, reikalingam inventoriui įsigyti.

Rekvizitai 1,2% pajamų mokesčio paramai skirti:

Paramos gavėjo identifikacijos Nr.(kodas): 190387416

Paramos gavėjo pavadinimas: Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 21A, Kalvarija  LT-69220

Jums nutarus 1,2% savo pajamų mokesčio skirti lopšeliui-darželiui, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą.

Labdaros  ir paramos lėšų priėmimo, apskaitos ir panaudojimo tvarka

Labdaros ir paramos lėšos ir jų panaudojimas 2021 m.