Labdara ir parama

Kviečiame ugdytinių tėvelius, lopšelio-darželio darbuotojus ir visus, neabejingus lopšelio-darželio gerovei, pasinaudoti proga ir  paremti mūsų įstaigą. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į lopšelio-darželio sąskaitą. Dėkojame už paramą įstaigai, kurią Jūs suteikėte pervesdami 1,2 % pajamų mokesčio sumos praeitais metais. Jūsų pervesti pinigai bus skiriami Jūsų vaikų, ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimui ir įstaigos veiklos programai įgyvendinti, veiklai užtikrinti, reikalingam inventoriui įsigyti.

Rekvizitai 1,2% pajamų mokesčio paramai skirti:

Paramos gavėjo identifikacijos Nr.(kodas): 190387416

Paramos gavėjo pavadinimas: Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 21A, Kalvarija  LT-69220

Jums nutarus 1,2% savo pajamų mokesčio skirti lopšeliui-darželiui, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą.

Labdaros  ir paramos lėšų priėmimo, apskaitos ir panaudojimo tvarka

Labdaros ir paramos lėšos ir jų panaudojimas 2021 m.

Labdaros ir paramos lėšos ir jų panaudojimas 2022 m.