Sveikatos priežiūros specialistas

2021 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas (Kalvarijos darželis)

2021 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas (Jungėnų skyrius)

2018-2019 mokslo metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas (Jungėnų skyrius)

2017-2018 mokslo metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita (Jungėnų skyrius)

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje  „Žilvitis“, funkcijos yra:

  • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų auklėtojoms, vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos  sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas, sklaida;
  • pagalba vaikams  ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • pasiūlymų teikimas įstaigos administracijai, dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją;
  • informacijos apie kasmetinius vaikų sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas;
  • informacijos Marijampolės visuomenės sveikatos centrui teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą ugdymo įstaigoje;
  • Marijampolės visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas ugdymo įstaigoje;

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo laikas

Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

Ketvirtadienis

7.30 – 15.00

11.30-12.00 pietų pertrauka