Projektinė veikla

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2018

RIUKKPA (Respublikinė ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija) ir LTOK (Lietuvos tautinis olimpinis komitetas) organizuotų „Lietuvos mažųjų žaidynių 2018“ tikslas- didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Vaikai mokomi garbingai varžytis ir bendradarbiauti sporte ir gyvenime, dalyvauti fizinį aktyvumą skatinančiuose renginiuose.

Teikiama metodinė, konsultacinė pagalba ikimokyklinio ugdymo pedagogams, sudaromos sąlygos dalintis gerąja darbo patirtimi sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.

  

PROGRAMA  “ZIPIO DRAUGAI”

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programa  padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

  

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“

Projekto tikslas – ankstyvajame amžiuje (3-4m.) sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą remiantis ir vadovaujantis  kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

Projekto veiklose pagerėja vaikų kalba, jų intelektualiniai pažintiniai procesai, bendroji ir smulkioji motorika, sveikata.  Vaikai išmoksta klausytis sekamų pasakų, lavėja rišliosios kalbos įgūdžiai, varto knygeles, atpažįsta pasakų veikėjus, kuria patys. Geriau artikuliuoja garsus ir džiaugiasi savo pasiekimais. Išgyvena daug teigiamų emocijų, patiria sėkmės jausmą, sustiprėja mokymosi motyvacija.

Tėvai gali aktyviau dalyvauti įstaigos veikloje. Plačiau sužino apie smulkiosios motorikos, kalbinio kvėpavimo, kalbos padargų artikuliacijos ir girdimojo suvokimo lavinimo  įtaką vaikų kalbai. Pasinaudodami pedagogų siūloma veikla, namuose gali su vaiku  atlikti įvairius  kvėpavimo, kalbos padargų  ir sveikatingumo  pratimus, žaidimus. Supranta girdimojo suvokimo svarbą ugdant vaikų foneminės klausos pradmenis.

Pedagogai ieško įvairių kūrybiškų ir alternatyvių darbo būdų, vaiko ugdyme ir veiklose naudojant kalbos modelį pagal vaiko amžių, poreikius, interesus ir lūkesčius tobulės pedagogų kompetencija. Pagerėja bendradarbiavimas su kitų miestų bei respublikų (Kaliningrado m., Liepojos m.) pedagogais, ieškant naujų kalbos prevencijos būdų, bus dalinamasi gerąją darbo patirtimi.

  

SVEIKATIADA

„Sveikatiada“ – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

  

RESPUBLIKINIS KONKURSAS „ŽALIOJI PALANGĖ“

Konkursą organizuoja  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras  ir Vilniaus universiteto botanikos sodas.

Tikslas-skatinti domėjimąsi augalais, jų panaudojimo galimybėmis, panaudojant sveiką edukacinių erdvių aplinką bei ugdyti atsakomybę už savo aplinką.

Vaikai susipažįsta, žino pagrindinius augalo organus(šaknis, stiebas, lapai, žiedai, vaisiai, sėklos) ir  ekologinių veiksnių (saulės šviesos, vandens) įtaką auginimui, ugdo gamtojautą, kūrybiškumą, savarankiškumą.

  

PROJEKTAS FUTBOLIUKAS

Nuo 2010 m. lopšelis-darželis dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos organizuojamame projekte „Futboliukas“. Projekto tikslas suteikti vaikams galimybę žaisti futbolą uždarose patalpose, skatinant vaikų užimtumą, grupinius įgūdžius komandose, ugdyti fizinius gebėjimus. Vaikai po mažą žingsnelį žengdami į priekį vaikai išamoksta varytis kamuolį, smūgiuoti į vartus, atimti iš priešininkų komandos kamuolį,  žaisti futboliuką.  Kiekvienais metais gruodžio mėnesį dalyvaujame Futboliuko Kalėdų festivalyje Kauno nacionalinėje futbolo akademijoje, kurį organizuoja LFF ir respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).Mažąjį Futboliuką darželyje žaidžia vaikai, darbuotojai, tėvai.

  

LIETUVOS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSAS  „SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“

Konkurso tikslas- ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoto ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbti komandoje. Skleisdami sveikos gyvensenos principus lopšelyje-darželyje I etapą organizuojame įstaigoje. Jame dalyvauja visos priešmokyklinio ugdymo grupių komandos. II etapas vyksta savivaldybėje. 2016m. dalyvavome III etape Kėdainiuose.