Vaiko gerovės komisija

 

Rūpinasi vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – Janina Bukevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Renata Dovydaitienė, socialinė pedagogė.

 

Nariai:

Laima Paludnevičienė, slaugytoja

Rūta Šidlauskienė, mokytoja

Žaneta Bansevičienė, mokytoja

Ilona Šmitienė, specialioji pedagogė.

 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos narių funkcijos