Veiklos dokumentai

2023 metų direktoriaus veiklos ataskaita

2022 metų direktoriaus veiklos ataskaita

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” 2021 metų veiklos ataskaita

2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, atliekančio direktoriaus funkcijas veiklos vertinimo išvada

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” 2019 metų veiklos ataskaita

2019 M. VADOVO METINĖ ATASKAITA

VADOVO METINĖ ATASKAITA

_______________________

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikų priežiūros dėl saviizoliacijos tėvams neturint galimybės pasirūpinti savo vaikais ir vaikams, kurie negali būti prižiūrimi savo gyvenamojoje vietoje (namuose) tėvų ar kitų asmenų, bet privalo būti izoliacijoje, esant užsikrėtimo rizikai, tvarkos aprašas (pridedama)

Pažymėjimas (pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laikas)

2023-2025 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „SVEIKAS IR SAUGUS DARŽELINUKAS“

____________________

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO „ŽILVITIS“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

DARBO TARYBOS RINKIMO, VEIKIMO IR DARBUOTOJŲ PATIKĖTINIO RINKIMO, VEIKIMO TVARKA