Istorija

 

1938 m. dabartiniame gyvenamajame name Kudirkos g. 7, Kalvarija, kunigo klebono Mykolo Krupavičiaus iniciatyva buvo įkurtas religinio pobūdžio pirmasis darželis. Darželio auklėtojos buvo vienuolės. Visą darželio išlaikymą rėmė parapijos klebonas. Sesuo Viktorija buvo šio darželio vedėja. Lankė virš 50 vaikų.

Nuo 1944 m. darželis veikė buvusioje Vytauto gatvėje nacionalizuotam vokiečio Ufo name. Darželiui vadovavo L. Eidukaitytė (Žaliagirienė). Vėliau darželyje dirbo vedėjomis S. Asipavičiūtė, Rasimavičiūtė, Jončiuvienė, Z. Okunevičienė.

Nuo 1951 m. darželiui, kuriame veikė 1 grupė, vadovavo Aldona Ambrazevičiūtė-Venclovienė. Lankė 30-34 vaikai.

1957 m. darželis persikėlė į didesnes patalpas dabartinėje Dariaus ir Girėno gatvėje.

1958 m. buvo atidaryta naujų grupių.

1960 m. atidarytas Kalvarijos miesto vaikų lopšelis, tame pačiame vokiečio Ufo name. Jam vadovavo vedėja Stasė Skripkienė.

1983 m. kovo 16 d. buvo sujungtos su darželiu ir persikėlė į naujas tipines patalpas J. Basanavičiaus gatvėje. Darželyje veikė 12 grupių, lankė 280 vaikų.

1988 – 1994 m. darželiui vadovavo L. Vaičiulaitienė.

1994 – 1997 m. – K. Plečkaitienė.

1997 – 2000 m. vadovavo L. Vaičiulaitienė.

Nuo 1994 m. darželis pradėjo plėstis. Ir šiuo metu veikia 9 grupės.

Nuo 2000 m. lopšeliui-darželiui vadovauja L. Krasauskienė.