Maitinimo organizavimas

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 15:2005 „MAISTO HIGIENA“

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

Įsakymas “Dėl atsakingo asmens paskyrimo už informacijos apie nemokamai maitinamų mokinių darželyje teikimą socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS)” (pridedama)

1-3 metų 15 dienų valgiaraštis

4-7 metų 15 dienų valgiaraštis