Edukacinės aplinkos

 

METODINIS KABINETAS

 

 

SALĖ

 

 

SPORTO SALĖ

 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO KABINETAS

 

 

LOGOPEDO, SPECIALIOJO PEDAGOGO KABINETAS

 

 

SLAUGYTOJO, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO KABINETAS