Vadovai

 

DIREKTORĖ

Dalytė Luckuvienė

_________________________

 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Janina Bukevičienė

GYVENIMO APRAŠYMAS