Komisijos ir darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Tarybos pirmininkė Jolita Paltanavičienė, auklėtoja

Nariai:

Žaneta Bansevičienė, auklėtoja

Rūta Šidlauskienė, auklėtojos padėjėja

Renata Rimavičienė, auklėtoja

Julija Skrabulienė, sandėlininkė

Edita Kilinskienė, auklėtojos padėjėja

Evelina Didvalienė, tėvų atstovė

Renata Jarimavičienė,tėvų atstovė

Monika Guokienė, tėvų atstovė

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybos pirmininkė – Janina Bukevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas.

Pedagogų tarybai priklauso visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai.

METODINĖ GRUPĖ

Metodinei grupei vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinės grupės nariai yra Lopšelio-darželio pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai.

DARBO TARYBA

Pirmininkė – Odeta Karpavičienė, auklėtoja

Nariai:

Renata Dovydaitienė, socialinė pedagogė

Ilona Grigaitienė, ūkvedė.