Komisijos ir darbo grupės

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Tarybos pirmininkė Odeta Karpavičienė, auklėtoja

Nariai:

Vida Liutkevičienė, auklėtoja

Ina Delnevičienė, Jungėnų skyriaus auklėtoja

Julija Skrabulienė, sandėlininkė

Vida Statkevičienė, auklėtojos padėjėja

Alma Kvietinskienė, auklėtojos padėjėja

Inga Kuprelevičė, tėvų atstovė

Renata Jarimavičienė,tėvų atstovė

Kristina Savickienė, tėvų atstovė

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybos pirmininkė – Loreta Krasauskienė, direktorė

Pedagogų tarybai priklauso visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai.

 

METODINĖ GRUPĖ

Metodinei grupei vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinės grupės nariai yra Lopšelio-darželio pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai.