Bendradarbiavimas

 

Bendradarbiaujame su:

  • Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriumi;
  • Vaiko teisių apsaugos skyriumi;
  • Socialinių reikalų skyriumi;
  • Marijampolės pedagogine psichologine tarnyba.

 

Dalinamės gerąja darbo patirtimi su:

  • Respublikoje esančiais lopšeliais-darželiais „Žilvitis“;
  • Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Vaivorykštė“;
  • Kalvarijos gimnazija;
  • Kalvarijos viešąja biblioteka;
  • Jungėnų pagrindine mokykla.