Papildomas ugdymas

 

Lopšelyje-darželyje teikiamas papildomas ugdymas, vadovaujantis patvirtintos 2014 m. spalio 23 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T-49-3 „Mokesčio už vaikų išlaikymą Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nustatymo ir mokėjimo tvarka“ (Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimo Nr. T-41-14 nauja redakcija) 2016 m. vasario 22 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-21 redakcija, tvarkos 8 p.

 

Molio studija „Molinukas“

Molio studija lopšelyje-darželyje veikia nuo 2016 metų.  Ją lanko vaikai nuo 3 iki 7 metų. Užsiėmimų  metu ugdoma molio, kaip keramikos srities pažinimas, darbo proceso suvokimas, estetinis vaikų skonis. Vaikai susipažįsta  su  molio savybėmis, suvokia molio  technologinius procesus, minko molį, gamina įvairius darbelius. Liesdami molį patiria kūrybos džiaugsmą, lavėja kūrybiškumas, fantazija, smulkioji motorika, taktiliniai pojūčiai.  Vaikai turi galimybę bendrauti neverbaline kalba, patiriant  daug gražių ir džiaugsmingų akimirkų. Nuostabūs vaikučių darbeliai dažnai eksponuojami  įvairiuose renginiuose, parodose, konkursuose lopšelyje-darželyje  miesto bibliotekoje.

Vieno užsiėmimo mokestis  0,58 eur.

Šokių studija

Šokių studijos užsiėmimus organizuoja mokytoja metodininkė. Užsiėmimų tikslas –  sudaryti sąlygas choreografinei, kūrybinei,  fizinei  ir koncertinei veiklai. Užsiėmimuose vaikučiai susipažįsta su šokiu, ritmika, stiprėja ir lavėja fiziniai duomenys,  kūno koordinacija ir taisyklinga laikysena, žadinama kūrybiškumas ir vaizduotė. Šokis tenkina vaikų  bendravimo, saviraiškos ir užimtumo poreikį. Mažieji šokėjėliai puošia lopšelyje-darželyje, savivaldybėje vykstančias šventes.

Vieno užsiėmimo mokestis  0,58 eur.

Anglų kalbos užsiėmimai

Anglų kalbos užsiėmimuose ugdoma elementari užsienio kalbos komunikacinė kompetencija, kuri suteikia galimybę vartoti kalbą minimaliai, numatytomis temomis, ugdoma atvirumas pasaulio bendruomenei, tolerancija ir kūrybingumas.  Anglų kalbos mokytoja siekia, kad vaikai suprastų ir bendrautų nauja kalba atitinkamomis temomis, lygintų ją su gimtąja kalba.

Užsiėmimų metu vaikams  ugdomos sėkmingai komunikacijai būtinos vertybės: gebėjimas klausytis pašnekovo, tolerancija, gebėjimas dirbti kartu, bendrauti ir bendradarbiauti.

Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai, lankantys ankstyvosios anglų kalbos užsiėmimus, įgyja elementarų žodyną atitinkamomis temomis, didesnes bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, lavėja vaikų kalba ir plečiasi pasaulėžiūra. Nauja kalba vaikams pristatoma žaismingomis, aktyviomis mokymosi formomis, skatinant vaikų norą ją suprasti, išmokti ir nuolat tobulėti.

Vieno užsiėmimo mokestis  0,58 eur.