Informacija tėvams

Pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos.docx

VAIKŲ GLOBA

______________________

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” pagalbos ugdytinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu ugdytinis serga lėtine neinfekcine liga, tvarka

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS RENGINIAI GEGUŽĖS – ŠEIMOS MĖNESĮ

 

LR VRM dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių planas

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikų priežiūros dėl saviizoliacijos tėvams neturint galimybės pasirūpinti savo vaikais ir vaikams, kurie negali būti prižiūrimi savo gyvenamojoje vietoje (namuose) tėvų ar kitų asmenų, bet privalo būti izoliacijoje, esant užsikrėtimo rizikai, tvarkos aprašas (pridedama)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Straipsnis “Šeimos kortelė”

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” ugdytinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje “Žilvitis” tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo tvarka

Mokesčio už vaikų išlaikymą tvarka

Mokesčio už vaikų išlaikymą tvarka (papunkčio pakeitimas)

Mokesčio už vaikų išlaikymą tvarka (papunkčio pakeitimas)

PAROS MAISTO RACIONO KALORINGUMO NORMA PROCENTAIS, EURAIS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

PEDIKULIOZĖS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VEIKSMŲ PLANAS