Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2023 m. I ketv. finansinės ataskaitos

_________________

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2022 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos

_______________________

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2021 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2021 m. I ketv. finansinės ataskaitos
________________________

2020 m. IV ketv. finansinės ataskaitos

2020 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2020 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos

_______________________

2019 m. IV ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos

___________________

2018 m. IV ketv. finansinės ataskaitos

2018 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2018 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas už 2018 m. I ketv.

Finansų būklės ataskaita už 2018 m. I ketv.

________________________

Aiškinamasis raštas už 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2017 m.

Pinigų srautų ataskaita už 2017 m.

________________

2017 m. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. finansinės būklės ataskaita

2017 m. 9-ių mėnesių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

________________________

2017 metų II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

 

2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

_________________________

 

2017 metų I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

 

2017 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį

 

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

_________________________

 

Aiškinamasis raštas už 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2016 m.

Pinigų srautų ataskaita už 2016 m.

_________________________

2016 m. 3-jų ketvirčių veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. 3-jų ketvirčių finansinės būklės ataskaita

2016 m. 3-jų ketv. aiškinamasis raštas

_____________________________

2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2016 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. II ketv. aiškinamasis raštas

________________________

2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2016 m. I ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai

2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I ketv. aiškinamasis raštas

_________________________

Aiškinamasis raštas už 2015 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2015 m.

Pinigų srautų ataskaita už 2015 m.

__________________________

2015 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2015 m. III ketv. aiškinamasis raštas

___________________________

2015 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2015 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai

2015 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. II ketv. aiškinamasis raštas

_________________________

2015 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2015 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. I ketv. aiškinamasis raštas

____________________________

Aiškinamasis raštas už 2014 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2014 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2014 m.

Pinigų srautų ataskaita už 2014 m.

______________________________

2014 m. III ketv. aiškinamasis raštas

2014 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2014 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai

________________________________

2014 m. II ketv. aiškinamasis raštas

2014 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2014 m. II. ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai

__________________________

2014 m. I ketv. aiškinamasis raštas

2014 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2014 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. I ketv. aiškinamojo rašto priedas

________________________

Aiškinamasis raštas už 2013 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2013 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2013 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2013 m.

Pinigų srautų ataskaita už 2013 m.

_________________________

2013 m. III ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. III ketv.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 m. III ketv.

________________________

2013 m. I ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. I ketv.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 I ketv.

_____________________

2013 m. II ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. II ketv.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 II ketv.

_______________________

2012 m. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita už 2012 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2012 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2012 m.

Pinigų srautų ataskaita už 2012 m.

_____________________

2012 m. III ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2012 m. III ketv.

____________________

2012 m. II ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2012 m. II ketv.

____________________

2011 m. III ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2011 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2011 m. III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2011 m. III ketv.

____________________