Paskatinimai ir apdovanojimai

Padėka už įsitraukimą į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą bei mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą ir sveikatai palankios aplinkos kūrimą.

___________________________

Lopšelio-darželio “Žilvitis” direktorės Almos Liutkevičienės padėka Vaidai ir Rimvydui Lygaičiams už iniciatyvumą ir geras idėjas, pagalbą ir nuoširdų darbą tvarkant Jungėnų skyriaus teritoriją.

Kalvarijos savivaldybės gabių ir talentingų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, kolektyvų ir komandų apdovanojimo tvarkos aprašas (pdf)

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” darbuotojų darbo apmokėjimo sistema