Paskatinimai ir apdovanojimai

Lopšelio-darželio “Žilvitis” direktorės Almos Liutkevičienės padėka Vaidai ir Rimvydui Lygaičiams už iniciatyvumą ir geras idėjas, pagalbą ir nuoširdų darbą tvarkant Jungėnų skyriaus teritoriją.

Kalvarijos savivaldybės gabių ir talentingų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, kolektyvų ir komandų apdovanojimo tvarkos aprašas (pdf)

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” darbuotojų darbo apmokėjimo sistema