Atranka auklėtojo pareigoms užimti

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką auklėtojo pareigoms užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 1 etato darbo krūviu, ugdomoji kalba – lietuvių.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
  6. Motyvacinį laišką.
  7. Atrankai pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba el. paštu rastine@zilvitiskalvarija.lt Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentų priėmimo data – iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. įskaitytinai;

Pretendentų atrankos (pokalbio) data derinama asmeniškai.

Kontaktai pasiteiravimui tel.  (8 343) 23016 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Janina Bukevičienė

Įstaigos adresas:

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“

J. Basanavičiaus g. 21A, Kalvarija

LT-69220