Atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. spalio 1 d.

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. spalio 1 d.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo atranka