Atranka IU mokytojo padėjėjo pareigoms eiti

Skelbiama atranka Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje “Žilvitis” IU mokytojo padėjėjo pareigoms eiti (atrankos sąlygos)