DRAUGYSTEI NĖRA AMŽIŲ TARPSNIŲ

Su socialiniais partneriais VŠĮ Švč. Marijos senelių globos namais Marijampolėje  ,,Boružiukai“ draugauja jau ne vienerius metus, tačiau dar nebuvo susitikę. Vieni kitiems parodėles ruošėme, dovanėles gaminome, džiuginome sveikinimais. Todėl š. m. gegužės 8 d. sumąstėme aplankyti šiuos senelių globos namus Marijampolėje. Vaikučiai seneliams deklamavo eilėraštukus, dainavo linksmas daineles. Su meninio ugdymo pedagoge Ilona seneliams, senolėms, seselėms kalbėjome palinkėjimus. Socialinė darbuotoja vaikams papasakojo, ką veikia seneliai, koks jų užimtumas, laisvalaikis, aprodė patalpas. Vaikai susipažino su šių namų gyvenimu ir grįžo nustebinti, nes jie taip pat ir žaidžia, ir sportuoja, daug pramogauja. Ugdytiniai suvokė žmogaus amžiaus raidą, pagarbos, aptarnavimo, rūpesčio reikalingumą – ugdėsi doroviniai jausmai.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Brilienė, meninio ugdymo pedagogė Ilona Jasiulevičienė