PADĖKA

Rugsėjo 1 dienai lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ buvo įrengtos patalpos naujai vaikų grupei, ko dėka galėjome priimti visus, pageidavusius lankyti darželį šiais metais, vaikus.
Lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės vardu reiškiu nuoširdžią padėką Kalvarijos savivaldybės Merui, mero pavaduotojui, Tarybos nariams, Kalvarijos administracijos vadovams už finansinę paramą, darželyje įrengiant naujos grupės patalpas.
Taip pat dėkoju darbuotojams Audriui Vilkeliui bei Domantui Ašipauskui bei jų komandoms už nuoširdų darbą ir paramą, atliekant vidaus remonto ir santechnikos darbus.
Dėkoju visiems įstaigos darbuotojams, prisidėjusiems prie naujos grupės patalpų paruošimo.

Direktorė  Alma Liutkevičienė