PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Kalvarijos gimnazijos 5-8 klasių mokinių savivaldos grupei „Augu veikdamas“.  Jūsų  dovanėlės Mokytojo dienos proga sušildė visų lopšelio-darželio pedagogų sielas ir širdis.