INFORMACIJA DĖL RUGSĖJO 1-OSIOS

Esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje dėl COVID-19 ir laikantis saugumo reikalavimų,  informuojame, kad lopšelyje-darželyje rugsėjo 1-osios oficiali šventė nebus organizuojama.

Rugsėjo 1-osios renginys vyks 10 val. atskirose grupių erdvėse, dalyvaujant vaikučiams ir grupių darbuotojams.

Vaikai rytais bus sutinkami prie grupių įėjimų.  Jiems bus matuojama kūno temperatūra. Dėl saugumo jau lankiusių įstaigą vaikučių tėveliai nebus įleidžiami į įstaigą.

Į grupių patalpas bus įleidžiami naujai pradedančių lankyti vaikučių tėveliai, laikantis visų saugumo reikalavimų (būtina dėvėti kaukę, dezinfekuoti rankas, užėjus į rūbinėlę būti ne ilgiau kaip 10 minučių ir ne daugiau kaip 1-2 vaikučių tėveliai vienu metu).

Į lopšelį-darželį draudžiama neštis žaislus iš namų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro OV 2021 m. birželio 30 d. spendimu Nr. V-1553 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“  1,6 p. informuojame, kad  „Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 <…>  dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami“.