SĖKMINGĄ VAIKO ADAPTACIJĄ DARŽELYJE LEMIANTYS VEIKSNIAI

 

Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta  jam pradėjus lankyti darželį. Nepamirškime, kad šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. Pirmas dvi savaites, o  kartais ir mėnesį, pradėjus lankyti darželį, vyksta vaiko adaptacija. Tai laikas, kai vaikas, o kartu ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi prisitaikyti prie pasikeitimų ir naujų sąlygų. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties. Siekiant kuo sėkmingesnės adaptacijos eigos, labai svarbu suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria vaikai, mokyti juos socialinių įgūdžių, bendradarbiauti su darželio pedagogais, ugdytinių šeimomis.

Pateikiame rekomendacijų tėvams pavyzdį, kuris, tikimės, padės sklandžiai užtikrinti adaptacijos procesą ikimokyklinio  ugdymo įstaigoje.

 

Sėkmingą vaiko adaptaciją darželyje lemiantys veiksniai (žr. išsamiau)