Svarbi informacija ugdymo įstaigos bendruomenei

Pastaruoju metu daugelis savivaldybės ugdymo įstaigų el. paštu gauna grasinančius laiškus dėl galimai padėtų sprogmenų. Tai gerai organizuota kibernetinė ataka, kuria siekiama sutrikdyti spec. tarnybų darbą ir sukelti paniką visuomenėje. Vis dėlto visi privalome išlikti ramiais, atsargiais ir budriais.

Visais atvejais ugdymo įstaigos laikysis Nacionalinio krizių valdymo centro ir policijos pateiktų rekomendacijų ir imsis visų būtinų atsargumo priemonių, kurios  patalpintos Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje NKVC atidžiai stebi situaciją dėl platinamų grasinančių pranešimų ugdymo įstaigoms ir teikia rekomendacijas (kalvarija.lt).

Reaguodami į paskutinių dienų situaciją, susijusia su platinamais grasinančiais pranešimais ugdymo įstaigoms, siekdami užtikrinti vaikų saugumo reikalavimus ir vadovaujantis Nacionalinio krizių valdymo centro, Policijos departamento bei Kalvarijos savivaldybės rekomendacijomis, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ administracijos sprendimu, darželyje imamasi tokių saugumo užtikrinimo veiksmų:

Nuo spalio 19 dienos:

* Į lopšelio-darželio teritoriją ir patalpas galima įeiti tik lydint vaiką;

* Įstaigos nedarbo metu teritorijoje būti griežtai draudžiama;

* Visos grupių durys bus užrakinamos nuo 8.30 val. ryto iki 17.30 val., paliekant vieną stebimą įėjimą (iš kiemo pusės). Atsiimant vaikus iš darželio, skambinti skambučiu, kuris yra prie grupės įėjimo (lauke) arba grupės mokytojų telefonais;

* Į darželio teritoriją bus galima įeiti pro visus vartelius nuo 7.00 val. iki 8.30 val., nuo 16.00 val. iki 17.30 val. Vartai iš J. Basanavičiaus g. visada bus atrakinti.

 

Kilus kitiems klausimams skambinti bendruoju lopšelio-darželio telefonu:

(8 343) 24143, (8 343) 23016.

Dėkojame už supratingumą!