,,Visa Lietuva šoka 2023″

Šokis ir muzika skatina vaikų fizinį aktyvumą, gerina judesių koordinaciją, gerina vaikų tarpusavio santykius ir yra naudingas socialinei ir emocinei sveikatai. Šokis yra įtraukus, nes jame gali dalyvauti visi ir maži, ir dideli, todėl rugsėjo 15 dienos rytą lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo akcijoje ,,Visa Lietuva šoka 2023“. Sustoję į ratelius, mokėmės lietuvių liaudies šokį  ,,Ciceliukė Marceliukė“, kuris labai visiems patiko ir greitai  išmoko. Šokome ir jau žinomus vaikams šokius ,,Varnalėša“, ,,Linksmapolkė mažiesiems“ , ,,Ančiukų Šokis“ ir ritminį nuotaikingą šokį ,,Tiki tiki“.

Meninio ugdymo pedagogė Ilona Jasiulevičienė