“ŽILVIČIŲ” SUSITIKIMAS

Nuo 2007 m. tęsiasi šalies lopšelių darželių, kuriuos sieja bendras vardas „Žilvitis“, bendradarbiavimas.  Kiekvienais metais lankomės vis kitame mieste, aplankome „Žilvičio“ darželį. Susitikimų metu dalijamės savo patirtimi, džiaugsmais, lūkesčiais ir sunkumais.  Šiais metais spalio 13 d. darželio švietimo pagalbos specialistai dalyvavo respublikinėje „Žilvičių“ ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Įtraukiojo ugdymo bendrystė. Geroji praktika ir patirtis“ Kauno rajono   Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Spalio 26 d. Vilniaus lopšelis-darželis organizavo visų bendradarbiaujančių įstaigų mokytojams metodinę praktinę konferenciją nuotoliniu būdu šia tema. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo patirtį mūsų lopšelyje-darželyje pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė Janina Bukevičienė ir specialioji pedagogė Ilona Šmitienė ir skaitė pranešimą „Mokomės kartu”.