DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimas “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” (pridedama)