LIK SVEIKAS, DARŽELI

Tie keleri metukai
Prabėgo kaip diena,
Šiandieną paskutinė
Čia skamba mūs daina!

           2020-05-28 d. su šiais žodžiais priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Boružiukai“ užbaigė savo išleistuvių šventinį rytmetį ir atsisveikino su darželiu.
            Ilgesnį laiką nesimatę draugai į darželio kiemą suėjo su puikia nuotaika. Smagu vaikams buvo vėl visiems susitikti, pasilinksminti, pažaisti, linkėti sėkmės, geros kloties moksluose, deklamuoti eilėraštukus, išreikšti savo emocijas prasmingais žodžiais ir atsisveikinti su pakylėjimu, nes direktorės įteikti diplomai suteikė vaikams ,,sparnus“ toliau tvirtai žengti į žinių šalį.

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Brilienė