Dėmesio. “Kačiukų” grupėje įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D-6457 (2.12E) “Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje “Žilvitis”, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” “Kačiukų” grupėje nuo 2021-08-27 d. iki 2021-09-09 įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.