Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 1-oji mums visiems yra šventė, džiaugsmo ir susikaupimo akimirka, su kuria kasmet pradedama nauja kelionė mokslo, žinių ir šviesos keliu.
Esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje dėl COVID-19, lopšelyje-darželyje oficiali Rugsėjo 1-osios šventė nebuvo organizuojama. Rugsėjo 1-osios renginys vyko atskirose grupių erdvėse, dalyvaujant vaikučiams ir grupių darbuotojams.
Nuoširdžiai sveikiname su Mokslo ir žinių diena.
Linkime, kad naujaisiais mokslo metais Jus lydėtų visokeriopa sėkmė, kūrybiškumas, šiltas bendravimas ir tarpusavio pagarba.