Kalvarijos savivaldybės meras skelbia konkursą Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti

Kalvarijos savivaldybės meras skelbia konkursą Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis” direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų laikotarpiui.

2021 m.  vasario 2 d. mero potvarkis Nr. M1-12 ,,Dėl konkurso Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis” direktoriaus pareigoms eiti organizavimo”