PROJEKTAS „AUGU SVEIKAS IR SAUGUS“

Rugsėjo-gruodžio mėnesiais darželyje įgyvendintas projektas „Augu sveikas ir saugus“, kuriam finansavimas skirtas iš Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir lopšelio-darželio mokymo lėšų.  Įgyvendinant projektą įsigijome priemonių reikalingų vaikų aktyviam judėjimui, atsipalaidavimui. Vaikai suprato, kaip matuojamas triukšmas, bando nusiraminti, panaudojant nusiraminimo priemones.
Buvo organizuoti mokymai darbuotojams ir tėvams „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie jus girdėtų ir suprastų bei keistų netinkamą elgesį į pageidaujamą“. Mokymus vedė studijos Kodėlčius  įkūrėja/direktorė, pedagoginės psichologijos specialistė Rasa Kazlauskienė. Džiaugiamės, kad vis daugiau tėvų dalyvauja darželyje organizuojamuose mokymuose, domisi vaikų ugdymu, sveikata emocine, psichologine gerove.
Darželyje vaikams sudarytos sąlygos judėti, todėl norisi, kad vaikai išbandytų kuo įvairesnes judėjimo, nusiraminimo formas. Sertifikuota Mai Ram jogos mokytoja Daiva Mekionytė – Čepavičienė vedė vaikams ir darbuotojams jogos užsiėmimus.
Organizavome tradicines Kalvarijos savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų žaidynes „Draugaujame, žaidžiame sportuojame“, kuriose dalyvavo 93 vaikai iš Kalvarijos sav. Sangrūdos pagrindinės mokyklos, Kalvarijos gimnazijos, lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir Jungėnų skyriaus. Kalvarijos gimnazijos vaikai su mokytoja Rasa Sukackiene organizavo mankštą. Po to komandos aplankė keturias labai svarbias vaikų sveikatai salas „Higiena“, „Sveikas maistas“, „Grūdinimasis“, „Judėjimas“. Čia atliko paruoštas sportines užduotis. Nusiraminimo, atsipalaidavimo, meditacijos pratimus atliko kartu su Sangrūdos pagrindinės mokyklos mokytoja Irena Kaleininkiene.
Visose darželio grupėse vyko Sportinės šventės su tėvais. Vaikams labai smagu, kai šventėse dalyvauja jų tėvai, šeimos nariai. Jie varžosi, lenktyniauja su tėvais.
Organizavome psichikos savaitę „Aš esu laimingas vaikas“. Nuo pirmadienio  vaikai su darbuotojais kalbėjo apie nuotaikas, emocijas. Gamino vaikų nuotaikų kalendorių. Pastebėjo, mūsų vaikų nuotaika dienos metu kinta- ryte vienokia, po pietų kitokia. Bandė suprasti kodėl mūsų nuotaika keičiasi, kas ją „sugadina“, „pakelia“, „pataiso“.  Savo nuotaikas, emocijas lentoje žymėjo ir darbuotojai. Kitą dieną savo šypsenomis stengėmės pralinksminti, sušildyti vieni kitus. Trečiadienis- laimingų vaikų dienelė. Jos metu žaidėme laimingų vaikų žaidimus. “Drugelių”, “Boruželių” ir “Papūgėlių” grupių ugdytinius aplankė visuomenės sveikatos specialistė Alma, kuri su vaikais, mokėsi pažinti teigiamas ir neigiamas emocijas. Visi žiūrėjo teigiamas emocijas keliantį filmuką “Linksmasis žodynas”,vaikai daug juokėsi ir šypsojosi, o edukacija baigėsi šokiais.
Ketvirtadienis skirtas komplimentams. Prisiminėme gražius, malonius žodelius, kurie mus gali sušildyti, pakelti nuotaiką, pasijusti gerai, reikalingais, mylimais. Mokomės sakyti vieni kitiems komplimentus juos užrašėme. Gaminome komplimentų medį. Komplimentus sakėme grupėje, salėje, koridoriuje vaikams ir suaugusiems. Nepamiršome pasakyti komplimentus savo namiškiams namuose.
Svarbu žinoti, kad mūsų sveikata susideda ne tik iš fizinės sveikatos rodiklių, bet ir iš to, kaip jaučiamės, elgiamės ir, ar žinome, ką daryti sunkiomis akimirkomis. Todėl labai svarbu jau nuo pat mažų dienų gerinti ir stiprinti vaikų emocinę savijautą bei lavinti emocinį vaiko intelektą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Bukevičienė