TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 dieną,  darželyje paminėjome tarptautinę tolerancijos dieną. Su ugdytiniais kalbėjome, kad svarbu ne tik šią dieną kalbėti apie draugystę, toleranciją, draugiškumą, supratimą, užuojautą, gerumą, nuoširdumą, meilę ir panašius jausmus. Šią dieną ugdytiniai įprasmino savo darbeliais TOLERANCIJOS ŽIBINTAIS, kuriuos gamino kartu su tėveliais ir mokytojomis. Susirinkus darželio kiemelyje vaikus aplankė SEPTYNI NYKŠTUKAI, kurie padėjo vaikams įžiebti žibintų švieseles.

Socialinė pedagogė Renata Dovydaitienė